Menu

SlimTeq: hoe baanbrekend brandwerend schrijnwerk tot stand komt

De foto links toont de start van de brandproef met SlimTeq draaideuren. De vlammen van de branders zijn zichtbaar. De draden zijn zogenaamde thermokoppels die de temperatuurevolutie aan de buitenzijde van de draaideur meten. De foto rechts toont de typische brandreactie van een brandwerende beglazing. De gel in het glas reageert en isoleert het glas van de brand.

"Slim", zowel zichtbaar als onderhuids

Het vraagt specifieke know-how om brandwerende deuren en ramen te ontwerpen uit hout en glas. Des te meer als een ontwerp uitgaat van zo fijn mogelijke houten profielen en een maximale glasoppervlakte. 

Net dankzij die know-how slaagde Eribel erin om in het nieuwe SlimTeq gamma hoge prestaties te verenigen met een uniek design. De ontwikkeling van SlimTeq nemen we als leidraad om u ook inzicht te geven in de steeds evoluerende normering.

In het ontwikkelingsproces moesten we de fijne houten profielen secuur zien te combineren met grote beglazing. Dit vertaalde zich in innovatieve productiemethodes.  

Vervolgens moest elke draaideur en elk raam uit het SlimTeq gamma een batterij prestatietesten doorlopen. Binnenkort zijn ook de zwaaideuren en schuifdeuren aan de beurt.

Het belangrijkste bouwkundige criterium voor een compartimentering is en blijft brandweerstand. 

Eribel is de enige deurenfabrikant die beschikt over een eigen brandweerstandsoven. Al onze proeven verlopen conform de meest strikte actuele normen, zoals EN 1634-1 en EN 1364-1. Meer info over deze normen in de tabel op onze pagina "brandwerend."

EI1, de strengste Europese brandweerstandsnorm

Het SlimTeq gamma omvat EI 0, EI(1) 30 en EI(1) 60-oplossingen. E staat voor vlamdichtheid, I staat voor thermische isolatie, en de getalswaarde staat voor de tijdsduur in minuten, gedurende dewelke het schrijnwerk voldoet aan deze criteria. 

EI1 en EI2

Er wordt bijkomend onderscheid gemaakt tussen EI1 en EI2, waarbij EI1-testen strenger zijn dan EI2-testen. Kort samengevat, bij een EI1-test wordt de temperatuur dichter bij de rand van de deur of van het raam gemeten, en mag de temperatuurstijging slechts de helft bedragen vergeleken met een EI2-test. De details over EI1 en EI2 vindt u op onze pagina "brandwerend."

De EI-normen gelden in de EU en volgen de vroegere Rf-normen op, die enkel van toepassing waren in België. Werven met bouwaanvraag vanaf 1 juli 2022 dienen verplicht in EI1 uitgevoerd te worden. Met de keuze voor de EI1-normering speelt België de voortrekkersrol, aangezien in de andere EU-landen geopteerd wordt voor EI2.

De komende CE-markering voor brandwerende binnendeuren

Eribel volgt op de voet de lopende harmonisatie binnen de EER. Op het moment van schrijven bestaat de CE-markering enkel voor buitendeuren, nog niet voor binnendeuren. We kunnen u al meegeven dat in de toekomst ook binnenschrijnwerk een CE-markering zal krijgen. De classificatie CE zal onder andere de EI-brandweerstandsnormen omvatten.

Wilt u weten of SlimTeq ook voor u een oplossing kan zijn, of heeft u vragen over normen? Neem dan contact op met onze experts.

FIT