Menu

Eribel maakt en plaatst een uitgebreid gamma aan branddeuren en ander brandwerend binnenschrijnwerk. Brandwerendheid dient om de uitbreiding van een brand in het gebouw te beperken voor een bepaalde tijd. Met Eribel brandwerende deuren, ramen en wanden houden we brand tot 120 minuten tegen, zowel volgens de Belgische als de nieuwe Europese norm.

Bekijk onze brandwerende producten

Tot nu toe werd de brandweerstand van binnenschrijnwerk in elk land beoordeeld aan de hand van een nationale norm. De brandweerstand in België wordt hierin gedefinieerd als de tijd (Rf, uitgedrukt in minuten) gedurende dewelke het schrijnwerk gelijktijdig voldoet aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I).  

Een Eribel branddeur kan bijvoorbeeld een Rf-waarde van 120 minuten hebben, wat betekent dat deze deur brand tot twee uur kan tegenhouden. Brandwerende deuren worden ook wel eens Rf-deuren genoemd. 

Sinds enkele jaren evolueren we naar een Europese normering. Het Europees classificatiesysteem is iets anders opgebouwd. Het verwijst naar een aantal prestaties die bepaald worden aan de hand van drie hoofdcriteria: vlamdichtheid (E), thermische isolatie (I) en de straling (W).

Vlamdichtheid (E) wordt bepaald aan de hand van drie meetcriteria: 

  • Katoenproppen die dicht bij de deur worden gehouden mogen niet ontvlammen. 
  • Er mag geen ononderbroken vlam (langer dan 10 seconden) worden gevormd aan de beschermde zijde van de deur. 
  • Ook niet toegestaan: een opening van meer dan 25 mm diameter en geen enkele opening van meer dan 150 mm op een hoogte van 6 mm. 

Warmtestraling (EW) is een stralings-fluxmeting aan de beveiligde zijde op 1 m van het te meten element. Het resultaat van deze meting mag niet meer dan 15 kW/m2 bedragen. Dit criterium (W) wordt nooit alleen aangegeven, maar altijd in aanwezigheid van het dichtheidscriterium (E).

Thermische isolatie (EI) is een criterium dat de temperatuurstijging van de deur aan de beschermde zijde meet. Om die temperatuurstijging te meten, worden thermokoppels op verschillende standaardlocaties op het schrijnwerk aangebracht. De isolatie (I) wordt bij deuren ook onderverdeeld in twee categorieën: I1 en I2. De I1-testen zijn strenger dan de I2-testen: 

EI2 (voor deuren) 

  • Max. temperatuur deurvleugel = 180°C (gemeten op 100 mm van de rand) 
  • Max. temperatuurstijging omlijsting = 360°C 

EI1 (voor deuren) 

  • Max. temperatuur deurvleugel = 180°C  (gemeten op 25 mm van de rand) 
  • Max. temperatuurstijging omlijsting = 180°C 
  • Max. gemiddelde temperatuur = 140°C 

Bijvoorbeeld: een Eribel branddeur met een El1-waarde van 120 minuten kan brand tot twee uur tegenhouden. Een andere naam voor branddeuren is daarom ‘El1-deuren’.

Brandweerstandsnorm per land: 

E: Angelsaksische landen, Frankrijk 

EW: Nederland, Frankrijk 

EI: Meeste EU-landen: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, … 

  • EI2 (Deuren) Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, … 
  • EI1 (Deuren) België, … 

Brandweerstandsproef

De norm beschrijft de algemene voorwaarden die vereist zijn voor de realisatie van de brandweerstandsproeven. Opdat de proeven gelijkaardige resultaten zouden opleveren in de Europese laboratoria, zijn de proefvoorwaarden identiek: thermische belasting, overdruk in de oven, zuurstofgehalte, ... Tijdens de test simuleren we een brand en bestuderen we de reactie van het constructiegeheel op vlak van Vlamdichtheid (E), Warmtestraling (EW) en Thermische isolatie (EI).

  Europa België 
Normen Deuren of Deur-raamgehelen  Vaste ramen/Beglaasde wanden Deuren of Deur-raamgehelen  Vaste ramen/Beglaasde wanden

EN 16034 
EN 15269-3 (Exap) 
EN 1634-1 (Test) 
EN 13501-2 (Classificatie) 

EN 14449 
EN 15254-4 (Exap)
EN 15254-5 (Exap)
EN 15725 (Exap) 
EN 1364-1 (Test) 
EN 13501-2 (Classificatie) 

NBN 713-020 + Benor/ATG  Europese klassering 
Klassen

E 30 
E 60 
E 90 
E 120  

EW 30 
EW 60 
EW 90 
EW 120 

EI2 30 
EI2 60 
EI2 90 
EI2 120 

EI1 30 
EI1 60 
EI1 90 
EI1 120 

E 30 
E 60 
E 90 
E 120 

EW 30 
EW 60 
EW 90 
EW 120 

EI 30 
EI 60 
EI 90 
EI 120 

Rf 30 
Rf 60 
Rf 90 
Rf 120

Secundaire prestaties

Aan onze brandwerende producten kunnen één of meerdere prestaties toegevoegd worden: akoestisch, in- of uitbraakwerend, luchtdicht, rookwerend, stralingswerend, thermisch isolerend en waterresistent.
Onze producten voor Brandwerend


Draaideur Brandwerend - EI1 30
AluTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 30

Draaideur Brandwerend - EI1 30
SteelTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 30

Draaideur Brandwerend - EI1 60
AluTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 60

Draaideur Brandwerend - EI1 60
SteelTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 60

Draaideur Brandwerend - Rf 120
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - Rf 120

Draaideur Brandwerend - Rf 30
SteelTeq

Draaideur Brandwerend - Rf 30

Draaideur Brandwerend - Rf 60
SteelTeq

Draaideur Brandwerend - Rf 60

Inbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 30
SolidTeq

Inbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 30

Inbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 30
SolidTeq

Inbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 30

Inbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0
SolidTeq

Inbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 30
ClassicTeq

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 30

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 60
ClassicTeq

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - EI1 60

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 60
SolidTeq

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 60

Vast raam Brandwerend - EI 120
AluTeq

Vast raam Brandwerend - EI 120

Vast raam Brandwerend - EI 120
SteelTeq

Vast raam Brandwerend - EI 120

Vast raam Brandwerend - EI 30
AluTeq

Vast raam Brandwerend - EI 30

Vast raam Brandwerend - EI 30
SteelTeq

Vast raam Brandwerend - EI 30

Vast raam Brandwerend - EI 60
AluTeq

Vast raam Brandwerend - EI 60

Vast raam Brandwerend - EI 60
SteelTeq

Vast raam Brandwerend - EI 60

Vast raam Brandwerend - EI 90
AluTeq

Vast raam Brandwerend - EI 90

Vast raam Brandwerend - EI 90
SteelTeq

Vast raam Brandwerend - EI 90

Vloer- en plafondsysteem Brandwerend - Rf 30
ClassicTeq

Vloer- en plafondsysteem Brandwerend - Rf 30

Vloer- en plafondsysteem Brandwerend - Rf 60
ClassicTeq

Vloer- en plafondsysteem Brandwerend - Rf 60

Vloer- en plafondsysteem Niet-brandwerend - EI 0
ClassicTeq

Vloer- en plafondsysteem Niet-brandwerend - EI 0

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30
SolidTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30

Zwaaideur Brandwerend - EI1 60
SolidTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI1 60

Zwaaideur Brandwerend - Rf 30
SolidTeq

Zwaaideur Brandwerend - Rf 30

Zwaaideur Brandwerend - Rf 60
SolidTeq

Zwaaideur Brandwerend - Rf 60

Zwaaideur Niet-brandwerend - EI 0
SolidTeq

Zwaaideur Niet-brandwerend - EI 0

Draaideur Brandwerend - EI1 120
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 120

Opbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0
ClassicTeq

Opbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0

Draaideur Brandwerend - EI1 30
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 30

Draaideur Brandwerend - EI1 60
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 60

Draaideur Niet-brandwerend - EI 0
SolidTeq

Draaideur Niet-brandwerend - EI 0

Opbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0
SolidTeq

Opbouw-schuifdeur Niet-brandwerend - EI 0

Zwaaideur Niet-brandwerend - EI 0
ClassicTeq

Zwaaideur Niet-brandwerend - EI 0

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30
ClassicTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0
ClassicTeq

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0

Draaideur Brandwerend - Rf 30
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - Rf 30

Draaideur Brandwerend - Rf 60
SolidTeq

Draaideur Brandwerend - Rf 60

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 30
SolidTeq

Opbouw-schuifdeur Brandwerend - Rf 30

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0
SolidTeq

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0

Vast raam Brandwerend - Rf 30
SolidTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 30

Vast raam Brandwerend - Rf 60
SolidTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 60

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0
SlimTeq

Vast raam Niet-brandwerend - EI 0

Vast raam Brandwerend - EI 60
SlimTeq

Vast raam Brandwerend - EI 60

Vast raam Brandwerend - EI 30
SlimTeq

Vast raam Brandwerend - EI 30

Draaideur Niet-brandwerend - EI 0
SlimTeq

Draaideur Niet-brandwerend - EI 0

Draaideur Brandwerend - EI1 60
SlimTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 60

Draaideur Brandwerend - EI1 30
SlimTeq

Draaideur Brandwerend - EI1 30

Zwaaideur Brandwerend - Rf 30
ClassicTeq

Zwaaideur Brandwerend - Rf 30

Zwaaideur Brandwerend - Rf 60
ClassicTeq

Zwaaideur Brandwerend - Rf 60

Zwaaideur Brandwerend - EI1 60
ClassicTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI1 60

Vast raam Brandwerend - Rf 30
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 30

Vast raam Brandwerend - Rf 60
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 60

Vast raam Brandwerend - Rf 90
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 90

Vast raam Brandwerend - Rf 120
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - Rf 120

Vast raam Brandwerend - EI 30
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - EI 30

Vast raam Brandwerend - EI 60
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - EI 60

Vast raam Brandwerend - EI 90
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - EI 90

Vast raam Brandwerend - EI 120
ClassicTeq

Vast raam Brandwerend - EI 120

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30
InvisiTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI1 30

 

 
 
 
 
 
 
Zwaaideur Brandwerend - EI2 60
InvisiTeq

Zwaaideur Brandwerend - EI2 60

FIT