Menu

Eribel maakt en installeert een heel aantal thermisch isolerende producten. Dit wil zeggen: binnenschrijnwerk dat vervaardigd is om warmtedoorgang te beperken. Hierbij bieden wij tot klasse T6 aan, getest volgens de Europese norm in een erkend laboratorium.

Bekijk onze thermisch isolerende producten

Wanneer het schrijnwerk zich bevindt in een wand die ruimtes scheidt die een functioneel verschillende temperatuur hebben, dan dient dit schrijnwerk thermisch isolerend te zijn. Om als thermisch isolerend beschouwd te worden, moet het schrijnwerk een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt hebben van 3,5 W/m²K en een minimale luchtdichtheid (klasse L2) waarborgen. Afhankelijk van de isolatiegraad brengt men thermisch isolerend schrijnwerk onder in zeven klassen.  

Eribel deuren en ramen zijn in staat om de hoogst mogelijke isolatienorm te behalen.

  Europa
Normen EN ISO 10077-2
Klassen T0 (> 3,5 W/m²K)
T1 (≤ 3,5 W/m²K)
T2 (≤ 3,0 W/m²K)
T3 (≤ 2,5 W/m²K)
T4 (≤ 2,0 W/m²K)
T5 (≤ 1,5 W/m²K)
T6 (≤ 1,0 W/m²K)
…W/m²K: U-waarde

Secundaire prestaties

Aan onze thermisch isolerende producten kunnen één of meerdere prestaties toegevoegd worden: akoestisch, brandwerend, in- of uitbraakwerend, luchtdicht en rookwerend.FIT