Menu

Eribel maakt en plaatst een uitgebreid gamma aan uitbraakwerende en inbraakwerende deuren, ramen en ander binnenschrijnwerk. In- of uitbraakwerendheid heeft als doel de in- of uitbreker tegen te houden of geen doorgang te bieden aan onbevoegden. Hierbij bieden wij producten tot klasse RC4 volgens de Europese norm, of klasse P1 AE20 volgens de Belgische norm van FOD Justitie. Beide normen worden getest in een erkende instelling.

Bekijk onze in- of uitbraakwerende producten

Inbraakvertragend vermogen

Om als in- of uitbraakwerend beschouwd te worden, moet het element een homogeen inbraakvertragend vermogen bezitten. Dit vermogen definiëren we als de weerstand van het schrijnwerk tegen statische belasting, dynamische belasting en een manuele aanvalspoging. 

  Inbreker Statische belasting Manuele aanvalsproef
Toolset Weerstandstijd
P3 AE10 2x Ervaren 500 kg Justitie 2x 10 min
P2 AE20 2x Ervaren 2500 kg Justitie 2x 20 min
P1 AE20 2x Ervaren 3500 kg Justitie 2x 20 min
P0 AE20 2x Ervaren 7500 kg Justitie 2x 20 min

Statische belasting

Tijdens de statische proeven brengen we op verschillende punten van het proefelement een proefbelasting aan. We verhogen de belasting lineair tot de maximale proefbelasting (15 kN) bereikt is, en houden deze gedurende een bepaalde tijd aan.

Het element faalt voor de statische proef als de maximaal toelaatbare verplaatsing voor de beoogde sterkteklasse en het aangebrachte belastingstype tijdens de proef overschreden wordt.

Dynamische belasting

De dynamische proeven worden uitgevoerd op proefelementen uit de sterkteklassen 1 tot 3, die geslaagd zijn voor de statische proeven. Hierbij laten we vanop een bepaalde hoogte een impactor (dubbele band van 50 kg) vallen op een aantal door de norm vastgestelde punten aan de proefzijde.

Manuele aanvalsproef
 

Manuele proeven worden uitgevoerd op proefelementen uit de sterkteklassen 2 tot 6, die zowel de statische als de dynamische proeven met succes doorstaan hebben.

Tijdens de manuele proef bepalen we met behulp van een specifieke werktuigenset de zwakke en kwetsbare plekken van het proefelement. Vervolgens gaat men over tot de eigenlijke inbraakproef, waarbij men tracht om binnen een bepaalde tijd een opening te forceren. De werktuigenset en de proefdeur worden gekozen op basis van de beoogde sterkteklasse.

  Europa Justitie België
Normen EN 1627 (Eisen en classificatie)
EN 1628 (Statische belasting)
EN 1629 (Dynamische belasting)
EN 1630 (Manuele aanvalsproef)
Belgische norm FOD Justitie
- Statische belasting
- Manuele aanvalsproef
Klassen RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
P3 AE10
P2 AE20
P1 AE20
P0 AE20

Secundaire prestaties

Aan onze in- of uitbraakwerende producten kunnen één of meerdere prestaties toegevoegd worden: akoestisch, brandwerend, kogelwerend, luchtdicht, rookwerend en thermisch isolerend.FIT