Menu

Eribel vervaardigt een uitgebreid gamma aan akoestische deuren, ramen en ander binnenschrijnwerk die geluidsbronnen doeltreffend afschermen. Met onze producten halen we bij tests in een erkend laboratorium tot Rw 48dB.

Bekijk onze akoestische producten

 

Akoestische deur: hoe meten we deze prestatie? 

Wanneer we de mate van akoestische isolatie willen rangschikken, gebruiken we een ééngetalsaanduiding. De berekening daarvan wordt gestandaardiseerd en opgenomen in de norm. De ééngetalswaarde bevat eigenlijk 3 elementen en wordt op deze manier berekend: Rw (C; Ctr). 

Rw: Het R-spectrum wordt teruggebracht tot een ééngetalsaanduiding bij 500Hz (de gewogen index van de geluidsverzwakking) 

C: Spectrale aanpassingsterm voor bronnen van voornamelijk midden- tot hoogfrequent geluid 

Ctr: Spectrale aanpassingsterm voor bronnen van voornamelijk midden- tot laagfrequent geluid 

TYPE LAWAAIBRON Rw + C Rw + Ctr
Spelende kinderen   
Leefactiviteiten (spreken, muziek, radio, tv)  X  
Discotheekmuziek    X
Snel rijdend wegverkeer (> 80km/h)  X  
Traag rijdend (bv. stedelijk) wegverkeer    X
Middelmatig tot snel rijdend spoorverkeer  X  
Traag rijdend spoorverkeer    X
Vliegtuigen (jets) op korte afstand  X  
Vliegtuigen (jets) op grote afstand    X
Propellervliegtuigen    X
Bedrijven met vooral midden- tot hoogfrequent geluid  X  
Bedrijven met vooral midden- tot laagfrequent geluid    X

Naast metingen in het labo kunnen er ook metingen in situ uitgevoerd worden. Dan maakt men gebruik van DnTw-waardes, uitgedrukt in decibel.  Deze geven de akoestische performantie weer van de volledige wand en zijn complexer dan de in-labowaardes. Omgevingsfactoren hebben hier een belangrijke impact. 

De akoestische deuren van Eribel behalen bij tests in een erkend laboratorium een Rw-waarde tot 48 dB.  

Akoestische proef (in labo)

Het proefelement wordt op een realistische manier gemonteerd tussen een volledig gescheiden zend- en ontvangstruimte. Hierna wordt een dominante geluidsoverdracht gedaan via het proefelement. De bedoeling van deze meting is om de geluidsverzwakkingsindex (aangeduid als Rw en uitgedrukt in decibel) te bepalen van het schrijnwerk dat gemonteerd wordt in de akoestische cellen. Dankzij deze index is het immers mogelijk om de luchtgeluidsisolatieprestaties van een bouwelement of -systeem te bepalen. Hoe hoger de Rw-waarde van een element, hoe beter zijn isolatieprestaties. 

  Europa
Normen EN ISO 10140-2
EN ISO 717-1
Klassen  Rw …dB

 

Secundaire prestaties


Onze akoestische deuren en ramen kunnen nog uitgebreid worden met andere prestaties. Zo kan je ze ook brandwerend, in- of uitbraakwerend, luchtdicht, rookwerend, stralingswerend en thermisch isolerend maken. FIT