Menu

AKOESTIEK ONTCIJFERD: GELUIDSBEHEER IN GEBOUWEN DOOR ERIBEL

Geluid is een fundamenteel element van ons dagelijks leven en heeft een directe invloed op onze gemoedstoestand en productiviteit. Sommige ruimtes zijn een mix van geluiden, anderen zijn dan weer een oase van rust. Dit heeft alles te maken met akoestiek. De wetenschap van akoestiek onderzoekt hoe geluid zich in verschillende omgevingen gedraagt en hoe we dit kunnen beheersen. Dit artikel gaat hier dieper op in en legt uit hoe we bij Eribel bijdragen tot een goed beheer van akoestiek in verschillende type gebouwen.

De geheime schaal van akoestiek

Een van eerste zaken die ons op valt bij het bestuderen van akoestiek is het gebruik van een logaritmische schaal. Dit betekent dat een verandering van 1 decibel (dB) niet altijd dezelfde impact geeft. Het is eigenlijk een verandering in verhouding. Hierdoor is het werken met geluidsniveaus en de bijhorende aanpassingen zeer uitdagend maar ook uiterst nauwkeurig.

Labo vs. In Situ

Een ander fascinerend aspect van akoestiek is het verschil in communicatie. Soms vermeldt men in het lastenboek de labo-waarden en soms worden de in situ-waarden vermeld, beide waarden drukken echter iets verschillend uit. Het is daarom uiterst belangrijk om het verschil tussen beide waarden te begrijpen en daarnaast dienen we te weten wat de gevraagde akoestische deurprestatie is wanneer het gebouw in gebruik is.

Wat is nu het verschil tussen beiden? Bij metingen in het laboratorium meten we de geluidsverzwakkingsindex van een prototype. Hierbij meet men het verschil tussen de geluidsniveaus aan beide kanten van een wand. Dit verschil duidt men aan met de waarde R. Deze waarde wordt omgezet in een getalwaarde die wordt gebruikt als eis in de lastenboeken en op plannen.

Voor binnendeuren komen we onderstaande eisen tegen:

  • RW: de gewogen geluidsverzwakkingsindex
  • RW + C of Ra: de gewogen geluidsverzwakkingsindex inclusief bronnen van midden tot hoogfrequent geluid

Bij in situ-metingen meten we de luchtisolatie tussen ruimtes in hun werkelijke omgeving. Dit drukt men uit in DnTw en hangt af van een reeks factoren die de geluidsoverdracht beïnvloeden zoals directe geluidsisolatie, flankerende wegen, overdracht via het ventilatiesysteem en alle afmetingen.

DnTw is dus een eigenschap tussen ruimten, niet van een scheidingsconstructie.

Voor binnendeuren komen we onderstaande eisen tegen:

  • DnTw: het gewogen gestandaardiseerde geluidsdrukniveauverschil tussen twee ruimten gemeten in situ
  • DnTw + C of D: het gewogen gestandaardiseerde geluidsdrukniveauverschil tussen twee ruimten, gemeten in situ inclusief bronnen van midden tot hoogfrequent geluid

Er zijn dus voor eenzelfde situatie vaak verschillende eisen terug te vinden. Het is dus belangrijk om de globale eis te kennen en te weten wie er verantwoordelijk is om deze eis te halen.

Akoestische expertise bij Eribel

Bij Eribel hebben we ons verdiept in deze wereld van akoestiek om onze klanten te ondersteunen bij dit vaak verwarrende maar essentiële aspect van ontwerp en constructie. Wij begrijpen dat zowel laboratoriumwaarden als in situ-metingen verschillende informatie bieden en hebben de expertise om deze informatie correct te interpreteren.

Om de akoestische prestaties van onze deuren in-situ te kennen, maken we gebruik van mock-up tests in de meest kritische omgevingen van een gebouw. Op basis hiervan zorgen wij ervoor dat onze klanten de gewenste prestaties kunnen verwachten en starten wij de productie van onze deuren op.

Akoestiek is een dynamisch gegeven dat voortdurend evolueert. Hierdoor zetten we bij Eribel volop in op innovatie om onze akoestische deuren nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze innovaties zorgen ervoor dat onze producten blijven voldoen aan de steeds veranderende eisen van geluidsbeheersing in moderne gebouwen.

FIT